زیبایی را به زندگی خود اضافه کنید

گرایش انسان به طبیعت همیشه نکته ای بوده که مورد توجه در هر جامعه ای بوده است. گرایش انسان به سنگ¸ گرایش انسان به خاک و چوب و هر آنچه که از ابتدای خلقت انسان وجود داشته. ازین رو انسان همیشه در تغییر بوده و پیگیر برای هر آنچه که به زندگی او نوایی تازه ببخشد. به دنبال باد رفت تا ... به دنبال آب رفت تا ... به دنبال چوب رفت تا ... به دنبال خاک رفت تا ... تا با هر کدام اینها زندگی را از سر گیرد و زندگانی را با نیروهای طبیعی تنوع بخشد. انسان با خاک و آب به گیاهانی رسید که توانست از آنها حیات خود را تضمین کند. از آب نوشید و از آن زمینش را بارور کرد و به گیاهانی رسید تا زندگی را رونق بخشد. درختان و گلها زیبایی زندگی انسان را دو چندان کرد . انسان با سنگ و در غار برای خود مامن ساخت و پناهگاه اش شد. چوب و هنرهای چوبی همواره طرفداران زیادی داشته که همین علاقه وافر بسیاری از مردم به طبیعی بودن این شی زیبا باعث شده است این هنر به خانه ها راه پیدا کند تا هم استفاده کاربردی از آن داشته باشند و هم از زیبایی آن بهرهمند شوند. هنر خراطی یکی از شاخه های کار با چوب است که قسمت گسترده ای از هنرهای چوبی را در برمیگیرد. نکته ای که هنر خراطی را از دیگر هنرها متمایز می کند رنگ طبیعی چوب است. اشیا خراطی شده بعد از سیقلی شدن با دست ، طی چندین مرحله ، با روغن های مخصوص عایق می شوند که این روغن ها باعث رویت خط و خطوط زیبای چوب و نقش و نگارهای زیبا و پر رمز و راز و طبیعی آن می شود . کاسه های چوبی، بشقاب ، گلدان ، لیوان، و لوازم آشپزخانه دیگر مانند بانک ادویه و دیگر لوازم آشپزخانه ، ظروف تزیینی و صدها ظرف هنری که زیبایی آشپزخانه را صد چندان می کند ، همه از محصولاتی است که در خراطی به ثمر می رسد